فود کورت

فودکورت چمران با بیش از 200 نفر گنجایش مشتری با دکور فست فودی،و برترین خدمات  در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمات میباشد