رونمایی از سردیس شهید دکتر مصطفی چمران

رونمایی از سردیس شهید دکتر مصطفی چمران

 

در واپسین روزهای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از سردیس شهید مصطفی چمران که یاد و نشانش نه فقط بر قلب بيروت سوخته و  قله هاي بلند كوه هاي جبل عامل و مرزهاي فلسطين اشغال شده که بر دل و جان ایران تا همیشه باقی است، رونمایی شد تا یادآور قهرماني هاي بسيار او و جایگاه رفیعش در قلب محرومين و مستضعفين شيعه باشد. این سردیس پس از رونمایی در مجموعه شهید چمران، در این مجموعه مستقر شد.