برگزاری نمایشگاه عکس هفته دفاع مقدس

( برگزاری نمایشگاه عکس هفته دفاع مقدس در مجموعه شهید چمران ))

 

همزمان با شروع هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس یادواره هشت سال پایمردی و بذل شجاعت و تکریم پاکبازی فرزندان ایران در برابر تجاوز مزدوران رژیم بعثی عراق به مدت یک هفته و از تاریخ 31 شهریور لغایت 6 مهر، به میزبانی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران برای بازدید عموم برقرار است.

همچنین بناست در این هفته، به قدر بضاعت اندک و دست های تسلیم در برابر عظمت ایثار و دلاوری ایثارگران شاغل درمجموعه، از ایشان تقدیر بعمل آید.

 

به پاس هر وجب خاکی ز این ملک

چه بسیار است  آن سرها که رفته

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک

خدا داند چه افسرها که رفته