انتخابات شورای اسلامی کار در مجموعه شهید چمران برگزار شد

انتخابات شورای اسلامی کار در مجموعه شهید چمران برگزار شد

 

در این دوره از انتخابات که با حضور مدیریت مجموعه , نماینده اداره کار استان تهران و کلیه پرسنل در نمازخانه برگزار شد چهار نفر از کاندیداها به عنوان نماینده شورای اسلامی کار مجموعه شهید چمران برای دو سال انتخاب شدند .