تقدیر از عوامل برگزاری جشنواره فیلم فجر در مجموعه شهید چمران

تقدیر از عوامل برگزار کننده جشنواره فیلم فجر در مجموعه شهید چمران

 

 با پایان گرفتن موفقیت آمیز سی و هشتمین  جشنواره فیلم فجر در مجموعه شهید چمران ( سینما آفریقا و پردیس سینمایی جوان )  از سوی مدیریت مجموعه از کلیه پرسنل که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این امر تاثیر گذار بودند با اهدا لوح و کارت هدیه تقدیر به عمل آمد .