سالن رزمی

این سالن دارای رشته های ورزشی ذیل از مبتدی تا پیشرفته زیر نظر مربیان بین المللی میباشد :

کیک بوکسینگ  _  تکواندو  _  کاراته  _  هاپکیدو  _  آیکیدو  _  جودو  _  کونگ فو  _  جوجیتسو و دفاع شخصی

ساعت کار  :   ۶ صبح تا  ۱۲ شب

 ط  

تلفن  مستقیم  :  ۲۲۶۸۹۴۵۲

 و  ۲۲۲۰۳۰۳۱ (داخلی  ۲۵۹ )