سالن بدنسازی بانوان

 

شامل الکتروفیتنس (EMS )  ـ  کاهش وزن  ـ  عضله سازی ـ  چربی سوزی  ـ  فرم دهی

مجهز به انواع دستگاههای عمومی و تخصصی بدنسازی و کاهش وزن

برگزاری دوره های ترکیبی تحت نظر مربیان با مدرک رسمی فدراسیون

 

ساعت کار :  ۶  صبح  تا  ۱۲  شب 

تلفن مستقیم :    ۲۲۶۸۹۴۵۲

 و  ۲۲۲۰۳۰۳۱ داخلی ۲۵۹