سالن ژیمناستیک

  • این سالن به منظور آموزش ژیمناستیک در مقاطع مختلف سنی زیر نظر مربی مورد تایید فدراسیون فعالیت می نماید