داخل سالن تماشاخانه تهران

این سالن به طور اختصاصی جهت برگزاری نمایش های طنز و خانوادگی در نظر گرفته شده است

ساعت اجرا:کلیه ایام هفته ۹ شب ( نمایش طنز و خانوادگی فامیل خیلی دور  در حال حاضر در این سالن نمایش داده میشود )

تخفیف ویژه جهت استفاده ارگانها و سازمانها 

آدرس : خیابان ولیعصر تقاتع طالقانی           تلفن:  ۸۸۹۳۸۳۲۳