سهام داران

سهام داران

۱-    هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان       ۵۱%

۲-      بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی                   ۴۹%